tin tức  

Tư vấn, Thiết kế, Thi công Hệ Thống âm thanh. Tư vấn, Thiết kế âm học, xử lý vang âm.