tin tức  

Ngày 23-24/11/2012 vừa qua, Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông và Công ty Du Dương phối hợp tổ chức khoá huấn luyện "Căn Bản Về Kỹ Thuật Âm Thanh" tại nhà thờ Gia Nghĩa cho các Hội Thánh trong tỉnh. Đây là khoá huấn luyện thứ 9 mà công ty Du Dương đã thực hiện.

Ngày 19-20/10/2012 vừa qua, Công ty Du Dương và Ban Đại Diện Tin Lành TP.HCM phối hợp tổ chức khoá huấn luyện "Căn Bản Về Kỹ Thuật Âm Thanh" tại nhà thờ Khánh Hội cho các Hội Thánh trong khu vực Tp.HCM. Đây là khoá huấn luyện thứ 8 mà công ty Du Dương đã thực hiện.

Ngày 14-15/09/2012 vừa qua, Công ty Du Dương và Ban Đại Diện Hội Thánh Tin Lành tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức khoá huấn luyện "Căn Bản Về Kỹ Thuật Âm Thanh" tại nhà thờ Trường Xuân, TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Đây là khoá huấn luyện thứ 7 mà công ty Du Dương đã thực hiện.

Ngày 17-18/08/2012 vừa qua, Công ty Du Dương và Hội Thánh Đông Phú phối hợp tổ chức khoá huấn luyện "Căn Bản Về Kỹ Thuật Âm Thanh" tại nhà thờ Đông Phú, tỉnh Hậu Giang. Đây là khoá huấn luyện thứ 6 mà công ty Du Dương đã thực hiện.

Ngày 03-04/08/2012 vừa qua, Công ty Du Dương và Hội Thánh Vũng Tàu phối hợp tổ chức khoá huấn luyện "Căn Bản Về Kỹ Thuật Âm Thanh" cho các Hội Thánh thuộc TP Vũng Tàu tại Hội Thánh Vũng Tàu.

Ngày 29-30/06/2012 vừa qua, Công ty Du Dương và các Hội Thánh Tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức khoá huấn luyện "Căn Bản Về Kỹ Thuật Âm Thanh" tại Hội Thánh Sông Dinh tỉnh Bình Thuận. Khoá huấn luyện này có sự tham gia của 50 học viên là các quý Mục sư, Truyền đạo, chấp sự và các nhân sự trong Ban âm thanh