Nhà Thờ Eakar

Công ty Du Dương Tư vấn, Thiết kế, lắp đặt hệ thống âm thanh gồm: Micro, Mixer, EQ, Power, Speakers.

 

Bàn giao thiết bị cho nhà thờ.