Nhà Thờ Gia Định - Xử Lý Tiêu Âm

Công Ty Du Dương Tư Vấn giải pháp xử lý Âm Học (Tiêu Âm, chống vang) và cung cấp vật tư tiêu âm cho nhà thờ Gia Định.

 

Một số hình ảnh thi công

Góc nhìn từ cuối nhà thờ

Góc nhìn từ tầng lửng.