tin tức  

Nhà thờ Tân An bị hiện tượng nghe không rõ, không đều (chổ to, chổ nhỏ). Nguyên nhân: thiếu công suất và bố trí loa chưa hợp lý. Công ty Du Dương đã Tư vấn nâng cấp hệ thống âm thanh.

Công ty Du Dương Tư vấn, Thiết kế, lắp đặt hệ thống âm thanh.

Công ty Du Dương Tư vấn, Thiết kế, lắp đặt hệ thống âm thanh gồm: Micro, Mixer, EQ, Power, Speakers.

Công ty Du Dương Tư vấn nâng cấp hệ thống âm thanh.

Công Ty Du Dương Tư Vấn giải pháp xử lý Âm Học (Tiêu Âm, chống vang) và cung cấp vật tư tiêu âm.

Công ty Du Dương Tư vấn, Thiết kế, lắp đặt hệ thống âm thanh gồm: Micro, Mixer, EQ, Power, Speakers.

Công ty Du Dương Tư vấn, Thiết kế, lắp đặt hệ thống âm thanh gồm: Micro, Mixer, EQ, Power, Speakers.

Công ty Du Dương Tư vấn, Thiết kế, lắp đặt hệ thống âm thanh gồm: Micro, Mixer, EQ, Power, Speakers.